โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5385-1412-4
***ประกาศ:กำหนดเปิดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ในวันที่ 1-4 พ.ค 60 นี้เท่านั้น!!! ทุกระดับชั้น

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

สถานศึกษารับเลี้ยงเด็กเล็ก ถึง ระดับ อนุบาล 3 และสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
(เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น) ติดต่อสอบถาม: 0-5381-8877-8

Website Facebook

ระบบแจ้งผลการสอบภาคฤดูร้อน

ระบบแจ้งผลการสอบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่.
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 - 27 เมษายน 2560
***เปิดให้ใช้งานได้วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

คลิ๊กที่นี่