กิจกรรม คุณธรรมนำสุข อนุบาล

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเด็กดี ของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ บุคลากร-ครู และนักเรียนทุกคน ร่วมทำกิจกรรมคุณธรรมนำสุข ณ ลานธรรม พร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน ด้วยเดินจงกรม การสวดมนต์ยาว สวดพระพุทธคุณ สวดสรภัญญะ สวดรำลึกพระคุณบิดา มารดา แผ่เมตตา และนั่งสมาธิ พร้อมรับฟังเรื่องราว ข้อคิดดีดีจากคุณครู และนิทานคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีสติ มีสมาธิ ในการดำเนินชีวิตต่อไป

Message us