กิจกรรม​ Food for thought. อาหารกระตุ้นสมอง​

กิจกรรม​ Food for thought. อาหารกระตุ้นสมอง​ เป็นกิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าเรียน​ คาบที่​ 1 โดยให้​ นักเรียนแต่ละห้องเรียนหมุนเวียนเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุด​ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการอ่านและการเรียนรู้ในทุกๆเช้า…

Message us