กระทรวงศึกษาธิการ โอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

🚨ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน🚨 เรื่อง วิธีการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือฯกับผู้ปกครอง 2,000 บาท

🚨Subject: The receiving process of “2000 THB to Support Parents During COVID-19 Situation”

🚨🚨关于泰国政府发放2000泰铢学费援助金的执行办法尊敬的清迈华威学校家长您好,🚨

Message us