การตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติทุกชั้นเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

🚨การตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติทุกชั้นเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🚨วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย นายนิรันดร์ ชมภู รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในโอกาสที่มาตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดเรียนตามปกติ ทุกชั้นเรียน โดยมี นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้การต้อนรับและเป็นผู้นำเยี่ยมชมสภาพจริงตามอาคารเรียน ภายในโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

🚨Wachirawit Chiangmai school was evaluated for preaparing to reopen for all levels as usual 🚨On Tuesday 21 September 2021, The Wachirawit management team are welcomed the auditor team leading by Mr. Nirun Chomphu, The Deputy Municipal Clerk of Nong Pa-Krang.This evaluation was held for the purpose of preparing school to reopen and discuss the ways to follow the Ministry of Public health in the vigilant measure against the spread of Coronavirus (COVID-19) before school reopen. The evaluation go smoothly under control of Mr. Worrathat Boonkot, The director of Wachirawit Chiangmai school. The director of the school was welcom the auditor team by himself and guiding everyone to visit around the school.

🚨清迈华威学校接受开放线下授课前评估检查工作🚨2021 年 9 月 21 日(星期二),清迈华威学校的领导们迎来了来自 Nong Pa Khrang 区市政府副常务秘书 Nirand Chomphu 先生领导一行评估委员会的成员,对我校各个年级即将开放线下授课工作进行了严格的检查和评估。学校校长Woratat Boonkot先生欢迎并带领检查组领导参观了校内所有校舍的实际情况。

Message us