ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

☘️โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564☘️

Message us