“เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน”

“เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน”

🪴โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ 1.นางสาวจิราภรณ์ จิรวิวัฒน์กุล 2. นางสาวธนภรณ์ ผักกูดนักเรียนชั้นม.5/1 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ได้เข้าร่วมระดมความคิด เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและดำเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน”กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค.เชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่🪴

Message us