รางวัลชนะเลิศ (รุ่นนักเรียน)ในการประกวด วงดนตรี รุ่นนักเรียน OMKOL FEST #1 วง LA-MUSICA BAND

💙🌈โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ วง LA-MUSICA BAND วงดนตรีโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ดังนี้ 1. นายสรวิชญ์ กองทุ่ม ตำแหน่ง กีตาร์2. นายธนกิจ ชูณะวัฒน์ ตำแหน่ง กลองชุด 3. น.ส. ธนภรณ์ ผักกูด ตำแหน่ง นักร้อง4. เด็กหญิง รดา ไชยวรรณ ตำแหน่งนักร้อง5. น.ส. พรพรรษา สมสุข ตำแหน่ง เบส6. นายอติกันต์ ช้างเปี่ยม ตำแหน่ง คีย์บอร์ดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รุ่นนักเรียน)ในการประกวด วงดนตรี รุ่นนักเรียน OMKOL FEST #1 จัดทำโดย กลุ่มเด็กและเยาวชนอมก๋อย ร่วมกับ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพมีวงดนตรีเข้าร่วมจำนวน 23 ทีมทั่วภาคเหนือ 💙🌈

Message us