คัดกรองนักเรียนโดยการตรวจ ATK On Site สัปดาห์ที่ 2

💙🌈🚨วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site สัปดาห์ที่ 2 และมีการคัดกรองนักเรียนโดยการตรวจ ATK นักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียน ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด 💙🌈🚨

More..
Message us