นักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรม จิตอาสาแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี การศึกษา 2565”

🌈💦💧☔️วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรม จิตอาสาแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี การศึกษา 2565” โดยการร่วมกันปฏิบัติในการสร้างที่กันไฟป่า ณ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดโดยชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่และสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ณ บ้านแม่แรม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คนและคุณครูศรัณพงษ์ สวนจันทร์ดี และคุณครูเบญมาศ ศีลา เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้🌈💦💧☔️

Message us