วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนแผนกอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนแผนกอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม แผนกอนุบาล

Message us