ดนตรีไทย

ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาน เป็นคนชอบกลนัก” บทประพันธ์นี้อยู่ในเรื่อง “เวนิสวาณิช” พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

#ชมรมวชิรวิทย์รักษ์ดนตรีไทย

การฝึกซ้อมดนตรีไทย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเล่นดนตรีไทย รักและหวงแหน ศิลปะของไทย

Message us