CENTER OF EXCELLENCE

📚 CENTER OF EXCELLENCE 🔖 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 – 2566 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกระดับชั้น

P.1 – P.6

🍎 English Special Program : ESP

P.1 – P.4

🍎 Chinese English Special Program : CESP

🌸 ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ

🌺 เพิ่มเติมภาษาอังกฤษและภาษาจีน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรม ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

🌼 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมองและร่างกาย ผ่านการเรียน อาทิ เทควันโด ว่ายน้ำ เปียโน ดนตรีไทย เป็นต้น

🍭ผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้

For more information: Tel. 053-851412-4 Ext. 199

https://www.facebook.com/wachicm.p.section/

Message us