ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสม

– เด็กหญิงนภพร ทิวานันท์

– นายชนเดช แซ่หาญ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู่

นายพงศกร ศุภากรสกุล

– นายภาคภูมิ สืบท้าวสกุล

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชาย

– นายจักรภพ พงศ์ยังประเสริฐ

– นายพจนสิทธิ์ เสกสันติสกุล

– นายสุรนันท์ ทิวานันท์

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว

– นายกันตภูมิ ทิวานันท์

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

Message us