เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจียรดา ทอแสงรังรอง นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

Message us