รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน CM P.A.O. Band Music Challenge 2022

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ วง La Musica Band ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน CM P.A.O. Band Music Challenge 2022 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยมีสมาชิกวง ดังนี้

1.เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ

2.เด็กหญิงปวริศา ฉันทธรรม

3.นางสาวธนภรณ์ ผักกูด

4.นางสาวพรพรรษา สมสุข

5.นายอติกันต์ ช้างเปี่ยม..

Message us