โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่บริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่บริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณข้างสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

Message us