ประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุรีไซเคิล ณ บิ๊กซี Extra เชียงใหม่ 2

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ดังนี้

1.เด็กหญิงโสภิตนภา ไชยวุฒิ ม.2/1

2. เด็กหญิงเข็มละไม อักษรเจริญสกุล ม.2/1

3.เด็กหญิงภวิษย์พร ยอดสอน ม.2/1

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุรีไซเคิล ณ บิ๊กซี Extra เชียงใหม่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

Message us