โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยออนไลน์แก่เยาวชน

🔥🔥นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สโมสรโรตารีเชียงใหม่ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยออนไลน์แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกลอุบายในสังคมออนไลน์ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ปลอดภัยรวมทั้งให้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้อควรพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565🔥🔥

Message us