ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมานิตา วิลเลียมส์ นักเรียนชั้นม.6/2

🎉🎉โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมานิตา วิลเลียมส์ นักเรียนชั้นม.6/2

ผ่านเป็นตัวแทนเยาวชนแห่งชาติภาคเหนือ

เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์เกมส์ รอยระดับประเทศ ในนามจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับ

1 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 เมตร

1 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 200 เมตร

1 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 400 เมตร

1 เหรียญทอง ท่าผสม 200 เมตร🎉🎉

Message us