เพิ่มบุญ สู่ปัญญาในกิจกรรมตักบาตรหนังสือ ครั้งที่ 3

วชิรวิทย์เพิ่มบุญ สู่ปัญญาในกิจกรรมตักบาตรหนังสือ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันมาฆบูชา 2566
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ตักบาตรหนังสือ เนื่องในวันมาฆบูชา ครั้ง 3 โดยมีอาจารย์กุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล – ประถมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก นำหนังสือมาร่วมทำบุญ เพื่อนำหนังสือที่ได้ส่งต่อให้กับหน่วยงานและพื้นที่ที่ต้องการ หนังสือต่อไป โดยมีพระอาจารย์กิตติชัย กิตติชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จากวัดกู่คำ เชียงใหม่ รับถวายหนังสือ
ซึ่งกิจกรรมตักบาตรหนังสือในครั้งนี้ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการมอบหนังสือที่ได้จากการทำบุญให้แก่ “โครงการเชียงใหม่อ่าน และ บริษัท เอี่ยมดี รีไซเคิล” เพื่อนำไปส่งต่อ ให้กับชุมชนที่ต้องการหนังสือต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
โดยอานิสงค์ของการตักบาตรหนังสือเพียงเล่มเดียว เท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหลายพันหลายหมื่นองค์ ได้บุญกุศลมากกว่าการถวายของกินของใช้ ยิ่งถวายหนังสือมาก อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล
ดังพระพุทธวัจนะที่ว่า
‘นัตถิปัญญาสมา อาภา. แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี’
โรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และ ผู้มีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือ และปัจจัยในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง

Message us