แผนกอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

☀️🌈แผนกอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อ.วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย อ.สิริกร ว่องตระกูล ที่ปรึกษาฝ่ายอนุบาล รวมถึงฝ่ายบริหารทุกท่าน

พิธีไหว้ครู ถือเป็นสิ่งที่ศิษย์แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจ

นอกจากนี้ ยังมีการประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้เกียรติและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการอีกด้วย☀️🌈

Message us