ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

🚨เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ และฉีดวัคซีนโดยหน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา🚨

Message us