☘️ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564☘️

☘️ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ที่มีผลสอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ในระดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยระบบ TCAS 64 (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564) ☘️
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/media/set?vanity=wachirawitchiangmai&set=a.4129450550451625

Message us