คุณ Fu Hong รองผู้อำนวยการ แผนก Chinese English Special Program (CESP)

🌏🌏บรรยากาศในการเข้าแถวในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณ Fu Hong รองผู้อำนวยการ แผนก Chinese English Special Program (CESP) กล่าวให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจในการเรียน 3 ภาษาว่ามีความจำเป็นและสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก ถ้าเรียนในโครงการ CESP และวชิรวิทย์ เชียงใหม่จะเป็น International Education Thai School แห่งแรกในประเทศไทย🌏🌏

Message us