กิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้า

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่แผนกประถม ในทุกเช้า ในกิจกรรมเคารพธงชาติยามเช้า คุณครูประจำชั้นจะสำรวจนักเรียนในห้อง รวมถึง ระเบียบการแต่งกาย และ อนามัยในชั้นเรียน อาทิเช่น ความสะอาดของเสื้อผ้า ผม เล็บ และร่างกาย ตามกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เสริมสร้างระเบียบวินัยของโรงเรียน รวมถึง ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของลูกๆวชิรวิทย์ทุกคน

Wachirawit Chiang Mai School’s Primary School, each class teacher will check the attendance, dress and class hygiene of the students during the flag-raising activity every morning. Such as dressing, hair style, nails and body cleanliness, etc. In order to strengthen the supervision of the school, at the same time it can promote the all-round development of all students.

Message us