เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดย นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ นักเรียนชั้น ม.2/2 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ประเภทเด็ก สาขาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 และ รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบแห่งปี “BEST OF YSC” ประจำปี 2564 จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 ณ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ซึ่งได้จัดพิธีประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ” ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านป้อมเพชร ไชยญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

Message us