ระดับประถมศึกษา 1- 3(CESP) | 4-6 (ESP)

ห้องเรียนประถมศึกษา แผนการเรียน CESP / ESP

รหัสเข้าชั้นเรียน/ลิงค์เข้าชั้นเรียน

Primary Grade 1 CESP

รหัสของชั้นเรียน: dpzn2q2


Primary Grade 2 CESP

รหัสของชั้นเรียน: geeex7s


Primary Grade 3 CESP

รหัสของชั้นเรียน: 2pkaa2v


Primary Grade 4 ESP

รหัสของชั้นเรียน: lfve4w5


Primary Grade 5 ESP

รหัสของชั้นเรียน: 6g3srbj


Primary Grade 6 ESP

รหัสของชั้นเรียน: z6edzc4

Message us