ระดับมัธยมศึกษา 1-6

ห้องเรียนมัธยมศึกษา 1-6

รหัสมัธยมศึกษา 1(ESP)

รหัสของชั้นเรียน: v3mfjtf


มัธยมศึกษา 1 รวม

รหัสของชั้นเรียน: ofyp3ua


มัธยมศึกษา 2 รวม

รหัสของชั้นเรียน: k7jnucc


มัธยมศึกษา 3 รวม

รหัสของชั้นเรียน: bhvjpnn


มัธยมศึกษา 4/1

รหัสของชั้นเรียน: uxcwyhd


มัธยมศึกษา 4/2

รหัสของชั้นเรียน: i34xhew


มัธยมศึกษา 5/1

รหัสของชั้นเรียน: jvj2avp


มัธยมศึกษา 5/2

รหัสของชั้นเรียน: d566g6s


มัธยมศึกษา 6/1

รหัสของชั้นเรียน: 5twj4tn


มัธยมศึกษา 6/2

รหัสของชั้นเรียน: iel4sma


ห้องเรียนเพิ่มเติมสำหรับ มัธยมศึกษา 4-6 สายศิลป์

ศิลป์คำนวน


ศิลป์อังกฤษ


ศิลป์จีน


ศิลป์ฝรั่งเศษ


ศิลป์ญี่ปุ่น


Message us