Sign Up

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-15:30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5385 1412-5 ต่อ 199 (งานทะเบียนนักเรียน) หรือสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครด้วยการกรอกข้อมูลออนไลน์ google forms
  1. กรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ส่งเอกสารทางอีเมล์ info@wachirawit.ac.th หรือทาง Line OA ID: @wachirawit-school
  3. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call หรือ นัดมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
  4. เมื่อทางเจ้าหน้าที่รับเข้าเป็นนักเรียนใหม่แล้วจะได้รับ เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อชำระเงินมัดจำค่าเทอม หรือชำระค่าเทอมทั้งหมด โดยยื่น สลิปการโอนเงินที่ Line OA ID: @wachirawit-school พร้อมทั้งระบุชื่อนักเรียน
  5. ต้องนำเอกสารตัวจริง และสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสาร และเก็บสำเนาไว้ในวันที่เปิดเรียนตามปกติที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ต่อไป
  6. หากท่านต้องการทราบว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องส่งให้เราตรวจสอบให้คลิ๊กที่เมนู คุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบการสมัครเรียน (ในมือถือ ให้คลิ๊ก 3 ขีดมุมขวา)
สมัครเรียนออนไลน์
 • สมัครด้วยการโหลดไฟล์ PDF ไปปริ้น เพื่อกรอกข้อมูล
  1. โหลดใบสมัคร PDF นำไปปริ้นท์
  2. กรอกข้อมูลให้ครบ
  3. แสกน หรือถ่ายภาพ ส่งเอกสารทางอีเมล์ info@wachirawit.ac.th หรือทาง Line OA ID: @wachirawit-school
  4. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call หรือ นัดมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
  5. เมื่อทางเจ้าหน้าที่รับเข้าเป็นนักเรียนใหม่แล้วจะได้รับ เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อชำระเงินมัดจำค่าเทอม หรือชำระค่าเทอมทั้งหมด โดยยื่น สลิปการโอนเงินที่ Line OA ID: @wachirawit-school พร้อมทั้งระบุชื่อนักเรียน
  6. ต้องนำเอกสารตัวจริง และสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสาร และเก็บสำเนาไว้ในวันที่เปิดเรียนตามปกติที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ต่อไป
  7. หากท่านต้องการทราบว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องส่งให้เราตรวจสอบให้คลิ๊กที่เมนู เกี่ยวกับนักเรียน (ในมือถือ ให้คลิ๊ก 3 ขีดมุมขวา)
ดาวโหลดใบสมัคร รูปแบบ PDF ไฟล์
 • สมัครด้วยการโหลดไฟล์ภาพ JPG (กรณีมือถือที่เปิด PDF ไม่ได้)
  1. โหลดใบสมัครภาพ JPG ด้านหน้าและหลัง นำไปปริ้นท์
  2. กรอกข้อมูลให้ครบ
  3. แสกน หรือถ่ายภาพ ส่งเอกสารทางอีเมล์ info@wachirawit.ac.th หรือทาง Line OA ID: @wachirawit-school
  4. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call หรือ นัดมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
  5. เมื่อทางเจ้าหน้าที่รับเข้าเป็นนักเรียนใหม่แล้วจะได้รับ เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อชำระเงินมัดจำค่าเทอม หรือชำระค่าเทอมทั้งหมด โดยยื่น สลิปการโอนเงินที่ Line OA ID: @wachirawit-school พร้อมทั้งระบุชื่อนักเรียน
  6. ต้องนำเอกสารตัวจริง และสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสาร และเก็บสำเนาไว้ในวันที่เปิดเรียนตามปกติที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ต่อไป
  7. หากท่านต้องการทราบว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องส่งให้เราตรวจสอบให้คลิ๊กที่เมนู เกี่ยวกับนักเรียน (ในมือถือ ให้คลิ๊ก 3 ขีดมุมขวา)
ใบสมัคร JPEC ด้านหน้า ใบสมัคร JPEC ด้านหลัง
Message us