เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน

เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นเกณฑ์อายุวันเกิดเกิดระหว่าง
อนุบาล 1ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เกิดก่อน 18 พฤษภาคม 6117 พฤษภาคม 2560 –16  พฤษภาคม 2561
อนุบาล 2ไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์เกิดก่อน 18 พฤษภาคม 6017 พฤษภาคม 2559 –16  พฤษภาคม 2560
อนุบาล 3ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์เกิดก่อน 18 พฤษภาคม 5917 พฤษภาคม 2558 –16  พฤษภาคม 2559
ประถม 1ย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบปฐมวัยเกิดปี พ.ศ. 2557 17 พฤษภาคม 2557 –16  พฤษภาคม 2558
ประถม 2ย่างเข้าปีที่ 8 หรือจบประถม 1เกิดปี พ.ศ. 255617 พฤษภาคม 2556 –16  พฤษภาคม 2557
ประถม 3ย่างเข้าปีที่ 9 หรือจบประถม 2เกิดปี พ.ศ. 255517 พฤษภาคม 2555 –16  พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ: การนับอายุแบบวันชนวัน ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปฎิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปี ในปีใดให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น
Message us