คู่มือการเรียน Live By Meet (video conference)

การเรียนแบบ Live สด โดย Google Meet (video conference) ร่วมกับ Google Clendar

สำหรับนักเรียน ระดับประถม 1-6, ระดับมัธยม 1-6 แผนการเรียน NP,ESP และทุกสายการเรียนมัธยม

การเข้าใช้ Google Meet ใน Google Classroom
การเข้าใช้ Google Meet ใน Google Calender

Message us