ปฎิทินโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นแล้ววันนี้เป็นต้นไป

Update: วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่ รายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 63 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม 63 วันหยุดชดเชย
18 ธันวาคม 63 กิจกรรมค่าย Day Camp ของกลุ่มสภานักเรียน
22 ธันวาคม 63 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน(ชุดใหม่)ประจำปีการศึกษา 2564
23 ธันวาคม 63 กิจกรรมวัน Mufti Day in December ( อนุบาล-เช้า / ประถม-บ่าย )
25 ธันวาคม 63 กิจกรรมคริสต์มาสสุขสันต์ทำบุญด้วยกันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
28-30 ธันวาคม 63 โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
31 ธันวาคม 63 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563
1 มกราคม 64 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
14 มกราคม 64 กิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ( นร.อนุบาล–ไปสวนสัตว์ )

28 มกราคม 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกระดับชั้น) ( วันที่ 1 )

29 มกราคม 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกระดับชั้น) ( วันที่ 2 )

30 มกราคม 64

งานคืนสู่เหย้าวชิรวิทย์

1 กุมภาพันธ์ 64 ป.6 และ ม.3 เริ่มติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปี กศ.63
5-7 กุมภาพันธ์ 64 ค่ายลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญ
10 กุมภาพันธ์ 64 วันการศึกษาเอกชนครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ( ร.ร.หยุดเรียน )
12 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมวัน Mufti Day
17 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง(รายงานผลการเรียนครึ่งเทอมแรก 50% ภาคเรียนที่ 2/2563)
18 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 19 ( ระดับอนุบาล )เชิญ ร.ร.ภายนอกเข้าร่วม
19 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมผู้นำความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรีและกีฬา Center of Excellence
23 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมตักบาตรหนังสือ ครั้งที่ 3
25 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำภาคเรียนที่ 2/2563
26 กุมภาพันธ์ 64 วันมาฆบูชา( ร.ร.หยุดเรียน )

3 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (เฉพาะ ม.6 )

5 มีนาคม 64 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรส่าหรับนักเรียนที่ส่าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3,ม.6
16 มีนาคม 64 กิจกรรมวัน Mufti Day

25 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ป.1 – ม.5 )( วันที่ 1 )

26 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ป.1 – ม.5 )( วันที่ 2 )

29-31 มีนาคม 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มผ พร้อมดำเนินการแก้ไข (กรณีพิเศษ) ก่อนรับสมุดพก

29 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 64

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ( ระยะเวลา 5 สัปดาห์ )

6 เมษายน 64

หยุดวันจักรี

9 เมษายน 64

กิจกรรมวันรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ( เวลา 15:30 – 17:30 น. )

12-16 เมษายน 64

โรงเรียนหยุดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

19 เมษายน 64 กิจกรรมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สลี๋ปี๋ใหม่เมือง" ( เวลา 15:30–16:30 )
6 พฤษภาคม 64 สอบวัดความรู้ภาคฤดูร้อน (ทุกระดับชั้น)

10-14 พฤษภาคม 64

โรงเรียนหยุดช่วงก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

18 พฤษภาคม 64

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09:00-12:00 น.

19 พฤษภาคม 64

เปิดเทอม 1/2564 ทุกระดับชั้น (welcome back to school)

26 พฤษภาคม 64

โรงเรียนหยุดวันวิสาขบูชา

29 พฤษภาคม 64

กิจกรรม "เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์" ประชุมผู้ปกครองประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-6

***หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป