รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งรุ่นอายุ 12 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งรุ่นอายุ 12 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ SK มินิลีก จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามหญ้าเทียม SK จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่ง รุ่นอายุ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการเจ้าขุนหลีก ครั้งที่ 1จัดโดย สนามหญ้าเทียมเจ้าขุน ณ สนามหญ้าเทียมเจ้าขุน จังหวัดเชียงใหม่

ของแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งเมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 การแข่งขัน แม่โจ้แชมเปี้ยนชิพที่สระว่ายน้ำอุบลรัต แม่โจ้ ดังนี้1.ด.ญ.เขมภัสสร์ บวรสกุล ชั้น ป.2/3 ได้รับ 4 เหรียญทอง , 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง และรางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น 8 ปี หญิง2.ด.ช.เอกภพ วิวัฒน์ชัยกุล ชั้น ป.3/2 ได้ 3 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง3.ด.ช.พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธ์ุ ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 8 ปีชาย ได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง4.ด.ช.กฤษดิน ตรีวรภัทร์ ชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 10 ปีชาย5.ด.ช.นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธุ์ ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น 10 ปีชาย ได้ 6 เหรียญทอง6.ด.ช.กันตภณ พิธโรจน์ ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด 9 รายการ7.ด.ช.กฤตเมธ ปารีแก้ว ชั้น ม.1 ได้ถ้วยรางวัล อันดับ 2 รุ่น 13 ปีชาย8.ด.ช. ณรภรต อุณหจักร ชั้น ม.1 ทำได้ 6เหรียญทอง 2 เหรียญ เงิน ถ้วยรางวัลอันดับ 6 รุ่น 13 ปีชาย9.ด.ช. ชยพล พิทักษ์กำพล ชั้น ม.2 ได้ถ้วย อันดับ 4 รุ่น 14 ปีชาย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป.2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหนูน้อยยี่เป็งย้อนยุค จัดโดยศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชามญชุ์ เกียรติบิดากูล นักเรียนชั้น ป.3/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นเล็ก รายการประกวดงานน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันท์นภัส จำปาแก้ว นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแจ่มฟ้า เทควันโด ยุวชนหญิง 7-8 ปี รุ่น c ณ ศูนย์การค้า แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธุ์ นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และคะแนนรวมทั้ง 3 สนามได้อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10-11 ปี ในรายการ Arena Thailand Open Water Swimming Championships 2020 จัดโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (Thailand Swimming Association) ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษดิน ตรีวรภัทร์ ชั้น ป.4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปินเตอร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง และได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี ชาย ได้ เหรียญทอง 3 เหรียญเหรียญเงิน 3 เหรียญ และ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ