แจ้งวันหยุดทำการช่วงปีใหม่

แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่

หมายเหตุ: ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564