เปิดการเรียน ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม

🍀โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดการเรียน การสอน ทุกระดับชั้น ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 โดยขอให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

Wachirawit Chiang Mai School NewsAs of Monday 25th January 2021 normal classes will resume for all grades.We would like to ask for great cooperation from students to strictly follow COVID 19 safety measures at all times .