ความสำคัญถึงสุขภาพและอนามัยของนักเรียนทุกคน

📍🌷โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงสุขภาพและอนามัยของนักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทุกท่าน จึงได้ร่วมมือ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน การสอน ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 นี้ โดย การนำของนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่📍