เปิดเรียนปกติเช้าวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2563

🚨ในวันเปิดเรียนเช้าวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ครบ 100 %