ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในมิติโลกาภิวัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1.ด.ช.กรภพ ศุภางคะรัตน์ 2.ด.ช.ภัทรดนัย คงถาวร 3.ด.ช.ภูวนาท จันทร์พลอย 4.ด.ช.ธนกร เรือนสุวรรณ 5.ด.ช.ภัสกร บุษดี