ทำความสะอาดตู้น้ำดื่มครั้งใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ด้านสุขโภชนาการ

เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดตู้น้ำดื่มครั้งใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ด้านสุขโภชนาการ ของนักเรียน รวมถึง การเน้นย้ำให้นักเรียนมีภาชนะส่วนตัว ในการรองน้ำดื่ม