รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายชื่อดังนี้