กิจกรรม Mufti Day in March

กิจกรรม Mufti Day in March : Aloha Summer Colorful

วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ แผนกอนุบาล และประถมศึกษา จัดกิจกรรม Mufti Day in March : Aloha Summer Colorful

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Mufti Day in March : Aloha Summer Colorful มาในธีม สีสันสดใส ต้อนรับฤดูร้อน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ รวมไปถึงการออกกำลังเพื่อวัดสมรรถภาพทางกาย เป็นการพัฒนาความรู้ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับเกียรติจากนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้