ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน เข้มข้น CESP 2021

? เปิดตัวโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน เข้มข้น CESP 2021 ระดับอนุบาล-ประถม?


?CESP (Chinese English Special Program) Kindergarten -Primary Level
CESP is a multi-lingual education program designed to incorporate English, Chinese and Thai into a trilingual syllabus. Cambridge accredited,


?this program incorporates the fundamental aspects of all three curricula (Ministry of Thai Education, Ministry of Chinese Education and Cambridge). The three syllabi are cross matched to enable rapid learning of all three languages from a young age. The program starts for K1-3 upwards. The teachers are all native speakers.?