ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

☘️เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ได้รางวัลระดับชาติ คือ “โรงเรียนรางวัลพระราชทานและนักเรียนรางวัลพระราชทาน”ณ ห้องประชุมชั้น 2 พลอยชมพู โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่☘️