ประชุมเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า

☘️การประชุมเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้าปี้น้องหมู่เฮาจาววชิรวิทย์☘️เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกรุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าปี้น้องหมู่เฮาจาววชิรวิทย์” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2564 โดยมีผู้แทนศิษย์เก่าจำนวน 21 รุ่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง☘️