อาหารกลางวันของนักเรียน ระดับอนุบาล และประถม

?ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพ อาหารกลางวันของนักเรียน ในระดับอนุบาล และประถม ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ?“อาหารกลางวัน” เป็นมื้อที่สำคัญระหว่างวันของเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เด็ก ๆ จะได้รับประทานอาหารในเมนูที่หลากหลาย ครบถ้วนของสารอาหาร 5 หมู่ โดยเน้นการเจริญเติบโตทางสมอง และร่างกาย ตามหลักการโภชนาการ อร่อย สะอาดถูกสุขอนามัย มีรสชาติที่ไม่จัดจนเกินไป ปรุงรสไม่มาก แต่อร่อย กลมกล่อม เป็นรสชาติที่เด็ก ๆ ชอบ และเหมาะกับสำหรับสุขภาพเด็ก ๆ ในปริมาณ ?ที่เหมาะสม จัดแต่งถาดอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น รวมถึงความใส่ใจพิถีพิถันของอาหารเด็ก ๆ อนุบาล ที่จะต้องเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ มีความนุ่มเปื่อย ทานง่าย มีสีสัน
น่ารับประทาน ปรุงรสไม่มาก ปลอดผงชูรส และสาร-สีปรุงแต่ง


?โรงเรียนได้จัดคุณครูโภชนาการ เป็นผู้ตรวจสอบ และประเมินอาหารทุกวัน
รวมถึงการตรวจสอบ ในการเลือกวัตถุดิบ การล้างทำความสะอาด การเก็บรักษา การประกอบอาหาร และการบริการอาหาร
?งานโภชนาการ จะจัดเมนู อาหาร ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ โดยใน 1 สัปดาห์ คือ อาหารเมนู พร้อมกับข้าว / อาหารจานเดียว / เมนูไข่ / น้ำซุป/ เมนูอาหารนานาชาติ 1 มื้อ
/ เมนูอาหารพื้นเมือง 1 มื้อ / และมีผลไม้ หรือของหวาน ทุกมื้อ
?ระยะเวลาในการรับประทานอาหาร ช่วงเวลารับประทานอาหารของเด็กๆ อย่างน้อย 15 นาที เนื่องด้วยในช่วงรับประทานอาหาร เด็กๆ ควรจะมีความสุข ในการรับประทานอาหารที่อร่อย เติมได้จนอิ่ม และไม่ได้รีบจนเกินไป จะทำให้เด็กๆ มีความสุข และอิ่มอร่อย
กับเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนในทุกมื้อค่ะ


?หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจาก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข?