เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เราเปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่แล้วทุกระดับชั้น
เตรียมอนุบาล ,อนุบาล 1-3, ประถมศึกษา 1-6, มัธยมศึกษา 1-6
ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สมัครก่อนรับส่วนลดพิเศษ, เรียนเก่งมีทุนการศึกษา !!!