ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียน และ สีประจำ โรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่

ตราโรงเรียนวชิรวิทย์ เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 3.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางวง นอก 4.5 ซม. ระหว่างเส้นรอบ วงทั้งสอง มีชื่อโรงเรียนพร้อมสถานที่ตั้ง เป็นภาษาไทย ภายในวงกลม มีสัญลักษณ์ รูปโล, หนังสือ และช่อชัยพฤกษ์ประดับ และกำกับด้วยปณิธานของโรงเรียน

” วินัยดี วิชาเก่ง มีความสุข ” 

โล่ หมายถึง  เกราะกำบัง ป้องกันอันตรายจากศัตรู โรงเรียนและการศึกษาจึงเป็นเหมือนเกราะกำบัง ปกป้องนักเรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างดี

หนังสือ หมายถึง  วิชา , ความรู้ , แหล่งข้อมูล โรงเรียนเป็นเหมือน แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ ให้ ผู้เรียนมีความรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง  สัญลักษณ์ของชัยชนะหรือความสำเร็จ

         ดังนั้น ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นตราของ โรงเรียนวชิรวิทย์ จึงเป็นความมุ่งมั่นของโรงเรียน ที่จะช่วยเหลือผู้เรียนให้อยู่ในโลกปัจจุบัน ด้วยความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต อีก ทั้งต้องมีระเบียบวินัยในตนเองจึงจะมีชีวิตที่เป็นสุข ตราโรงเรียนวชิรวิทย์ ความหมายของตรา โรงเรียนวชิรวิทย์ การก่อตั้งโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงินและสีขาว