Social Media

โซเชียลมีเดีย

ช่องทางสื่อสารกับทางโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ ขอให้ผู้ปกครองและผู้รับข่าวสาร ได้ติดตามช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนดังนี้