เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่

เพลงมาร์ชวชิรวิทย์

เพลงมิ่งขวัญน้ำเงินขาว

เพลงไม่มีวันลืมวชิรวิทย์

เพลงจำลาไกลให้โลกลือชา

เพลง White and Blue